Рішення обласної радиПро затвердження Програми розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області на 2008 – 2012 роки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2238 „Про концепцію розвитку зв’язку України до 2010 року”, Закону України „Про поштовий зв’язок”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації, висновки постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою, обласна рада
в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Програму розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області на 2008 – 2012 роки (додається).
  2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою.

Голова обласної ради Ю. ВІЛКУЛм. Дніпропетровськ
29 січня 2008 року
№ 340-14/V
  Додаток
до рішення обласної ради
від 29 січня 2008 року
№ 340-14/V

ПРОГРАМА

розвитку поштового зв’язку

Дніпропетровської області на 2008 – 2012 роким. Дніпропетровськ

2008 рік

1. Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання

програмним методом

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта” має розвинуту інфраструктурну мережу об’єктів поштового зв’язку. Станом на 1 липня
2007 року вона налічує 729 стаціонарних відділень зв’язку, 5 пересувних відділень, 3 пункти зв’язку. Відділення зв’язку та листоноші обслуговують населення всіх 1503 населених пунктів області.

Поштова мережа використовується для надання широкого спектру послуг, зокрема: поштових, фінансових, логістичних, рекламних (на базі інформаційних технологій). У більшості населених пунктів регіону зберігся та продовжує працювати лише один підрозділ державного підприємства – підрозділ поштової галузі.

Крім пакета послуг соціальної спрямованості, а саме: виплат пенсій, надання універсальних послуг поштового зв’язку, відділення зв’язку проводять роботу з приймання передплати та доставки періодичних друкованих видань. Представники поштової галузі єдині, хто в області займається цією роботою в кожному населеному пункті. Працівники пошти – провідники політики Уряду та Президента держави, органів місцевої влади.

Стратегія дирекції полягає у збереженні існуючої мережі, об’єктів поштового зв’язку та її динамічного розвитку.

Більшість відділень зв’язку (66%) розташовані в орендованих приміщеннях комунальної власності та інших власників. Останнім часом дирекція стикається з фактами продажу приміщень без її попередження. Це відбулося у м. Дніпропетровську – відділення за адресами: просп. Гагарі-
на, 31, вул. Фучика, 125, вул. Курчатова, 4, вул. Гоголя, 1, просп. Гагарі-
на, 105, просп. Героїв, 21, просп. Героїв, 35, у м. Кривому Розі – відділення за адресами: вул. Електрична, 6, вул. Перемоги, 11, вул. Щорса, 3. Така ситуація призводить до скорочення мережі або зміни місця розташування об’єкта поштового зв’язку, що впливає на доступність послуг для споживачів.

Є проблема щодо виділення приміщень для розташування відділень зв’язку в районах новобудов у містах Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську.

Згідно з Законом України від 23 вересня 1997 року № 540/97 „Про підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” орендна плата за приміщення, які використовуються для передплати та доставки періодичних друкованих видань, повинна складати 1 грн на рік. На сьогодні орендна плата за відповідні приміщення коливається від 1 грн до 765 грн за м2 на рік, що призводить до збитковості відділень зв’язку.

Протягом останніх 20 років абонентські шафи, що встановлені в під’їздах будинків і є власністю житлово-комунального комплексу, не ремонтуються. Більше 52 % шаф непридатні для використання. Скриньки в них не мають замків, або вони зіпсовані. Використання таких скриньок для доставки листів та періодичних видань призводить до порушення прав громадян у частині збереження таємниці листування, а також до втрати поштових відправлень, тому що до скриньок є вільний доступ.

Усього в під’їздах будинків, у розрахунку на кожну сім’ю, повинно бути встановлено 741278 абонентських скриньок або комірок, із них 391093 – для заміни пошкоджених. Дані щодо стану абонгосподарства отримані виробничими підрозділами дирекції шляхом повного обстеження під’їздів будинків у червні 2007 року.

Відповідно до статті 23 Закону України „Про поштовий зв’язок” придбання, установка та утримання в належному стані абонентських шаф здійснюється власниками житлових будинків. Без виділення коштів з обласного бюджету на заміну абоншаф існуючу проблему не буде вирішено.

У підрозділах дирекції працюють листоноші, які мають багатодітні родини. Власних коштів на придбання житла в них немає. Середньомісячна зарплата листонош залишається низькою (за червень 2007р. – 620 грн), тому скористуватися кредитами банків листоноші не мають можливості. Дирекція також не має можливостей придбати житло для працівників. Для вирішення питань закріплення кадрів, та інших соціальних питань необхідне виділення службового житла для листонош.

Середня протяжність доставної дільниці зараз складає більше 10 км. У містах Дніпропетровську, Кривому Розі листоноші вимушені 2 – 3 км йти до її початку. Таку необхідність виділення коштів з обласного бюджету для придбання проїзних квитків, що дозволить прискорити доставку пошти та покращити умови праці листонош.

Робота листонош пов’язана з певними ризиками, ураховуючи це, для захисту від нападників, потрібно мати газові балончики, а від собак – спеціальний пристрій-відлякувач. На ці заходи також необхідні додаткові кошти.

Зважаючи на викладене вище уваги та всебічної підтримки з боку органів місцевої влади потребують такі проблеми:

збереження та розвиток мережі об’єктів поштового зв’язку;

виділення приміщень для розташування відділень у новобудовах;

виділення земельної ділянки для будівництва сортувального центру;

встановлення орендної плати за використання приміщень у розмірі 1 грн на рік;

виділення коштів з обласного бюджету на заміну абоншаф у під’їздах будинків;

виділення коштів з обласного бюджету для придбання проїзних квитків та засобів захисту, житла для листонош.

З метою їх вирішення й розроблено Програму розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області на 2008 – 2012 року (далі – Програма).

2. Мета та завдання Програми

Основна мета Програми – розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, розвиток нових послуг, поліпшення якості обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення ефективності роботи підрозділів дирекції.

Завданнями Програми є:

створення організаційно-економічних умов для збереження та розширення мережі об’єктів поштового зв’язку як складової інфраструктури, необхідної для комплексного розвитку всіх територіальних одиниць;

створення необхідних умов для якісного обслуговування споживачів та відповідних умов праці для персоналу об’єктів поштового зв’язку;

забезпечення таємниці поштових відправлень, у т. ч. листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень шляхом заміни абонентських шаф, непридатних до експлуатації.

3. Шляхи та засоби розв’язання проблем

Серед заходів щодо розвитку галузі передбачається, з метою забезпечення доступності послуг, збільшення кількості об’єктів поштового зв’язку, приведення їх стану до вимог корпоративного стилю, для підвищення якості надання послуг – технічне переоснащення робочих місць, заміна технологічного транспорту, оновлення поштових скриньок, заміна абонентських шаф у житлових будинках, соціальна підтримка працівників поштового зв’язку для сприяння закріпленню кадрів, підвищенню їх захищеності, зменшенню ризиків при роботі на доставних дільницях.

4. Перелік заходів та завдань Програми

Заходами Програми передбачаються такі конкретні дії, спрямовані на вирішення існуючих проблем:

збереження та розвиток мережі об’єктів поштового зв’язку;

виділення земельної ділянки для будівництва сортувального центру;

технічне переоснащення робочих місць та оновлення технологічного транспорту;

заміна абоншаф у житлових будинках;

виділення службового житла для листонош;

виділення коштів для придбання проїзних квитків та засобів захисту для листонош;

подальший розвиток послуги з передплати періодичних друкованих видань;

забезпечення збільшення кількості пенсіонерів, які отримують пенсії в об’єктах поштового зв’язку;

з метою збільшення обсягів з надання послуги з реалізації товарів народного споживання надання пільг щодо оплати патентів.

5. Строк виконання Програми

Виконання заходів та завдань Програми (додаток до додатка) планується здійснити одним етапом упродовж 2008 – 2012 років.

Вони підлягають уточненню та щорічному затвердженню.

6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організацію управління та контролю за ходом виконання Програми здійснює замовник Програми – головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації. Замовник регіональної Програми надає звіт до головного управління економіки облдержадміністрації та облради щоквартально до 15 числа, що настає за звітним періодом.

7. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікуються:

позитивні зрушення в формуванні соціальної інфраструктури;

підвищення доступності послуг поштового зв’язку для споживачів;

поліпшення умов обслуговування споживачів та створення належних умов для персоналу об’єктів поштового зв’язку;

технічне переоснащення робочих місць;

забезпечення таємниці листування та схоронності поштових відправлень;

поліпшення житлових умов 43 сім’ям поштовиків;

зменшення ризиків у роботі листонош на доставних дільницях;

збільшення обсягів виплат пенсій, реалізації товарів народного споживання, періодичних друкованих видань;

підвищення ефективності роботи підрозділів поштового зв’язку.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за рахунок обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заступник голови обласної ради –

керуюча справами

К. ВІДЯКІНА


Додаток до додатка

до рішення обласної ради

від 29 січня 2008 року

№ 340-14/V

П Е Р Е Л І К

заходів і завдань до Програми розвитку поштового зв’язку

Дніпропетровської області на 2008 – 2012 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст

заходів Програми

з виконання завдання

Відповідальні

за виконання

Строки вико-нання

Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат від виконан-ня заходу

Усього

2008

2009

2010

2011

2012

I. Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та покращання якості обслуговування

Виділення

приміщень:

для розташування відділень зв’язку в новобудовах

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 –

2012

Загальний обсяг

у т. ч. обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 відділень

для заміни непридатних до експлуатації

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
ДД УДППЗ „Укрпошта”

Загальний обсяг

у т. ч. обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 відділень

Ремонт відділень поштового зв’язку

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 –

2012

Загальний обсяг – 3700,0,

у т. ч. обласний бюджет

інші джерела – 3700,0

500,0

-

500,0

800,0

-

800,0

800,0

-

800,0

800,0

-

800,0

800,0

-

800,0

72 відділення

Реконструкція систем опалення у відділеннях зв’язку

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 481,0,

у т.ч.

інші джерела – 481,0

106,0

106,0

57,0

57,0

151,0

151,0

98,0

98,0

69,0

69,0

69 систем

Установлення кіосків для продажу періодичних друкованих видань

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2009

Загальний обсяг 285,0,

у т.ч.

інші джерела – 285,0

175,0

175,0

50,0

50,0

30,0

30,0

30,0

30,0

-

-

9 кіосків

Реконструкція будівель центрів поштового зв’язку в м. Нікополі –

2008 – 2009 р.р.,

у м. Павлограді – 2010 – 2011 р.р.,

у м. Верхньодні-провську – 2012 р.

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 11544,0,

у т.ч. обласний бюджет,

інші джерела – 11544,0

2900,0

-

2900,0

1894,0

-

1894,0

3350,0

-

3350,0

1700,0

-

1700,0

1700,0

-

1700,0

3 центри

Виділення земельної ділянки під будівництво сортувального центру

Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдержадміні-страціі, Дніпропет-ровська райдержадмі-ністрація, органи місцевого самовря-дування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008

Загальний обсяг,

у т.ч.

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 га

Збереження існуючої мережі відділень поштового зв’язку, розміщених в орендованих приміщеннях

Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдержадмі-ністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самовряду-вання, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490 відділень

II. Технічне переоснащення об’єктів поштового зв’язку

Оновлення технологічного транспорту

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 2950,0,

у т.ч.

інші джерела – 2950,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1200,0

1200,0

1300,0

1300,0

53 автомобілі

Оснащення комп’ютерними системами опера-ційних вікон відділень пошто-вого зв’язку:

реєстраторами розрахункових операцій

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 650,0 ,

у т.ч.

інші джерела – 650,0

156,0

156,0

105,0

105,0

13,0

13,0

82,0

82,0

20,0

20,0

289 РРО

комплектами автоматизованих робочих місць

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2011

Загальний обсяг – 2181,0,

у т.ч.

інші джерела – 2181,0

186,0

186,0

452,0

452,0

522,0

522,0

1021,0

1021,0

-

-

188 комплек-тів

Оновлення комп’ютерної техніки

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2012

Загальний обсяг – 1880,0,

у т.ч.

інші джерела – 1880,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1880,0

1880,0

300 комп’ю-терів

Установлення поштового та іншого обладнання:

ваги електронні,

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 219,0,

у т.ч.

інші джерела – 219,0

58,0

58,0

-

-

78,0

78,0

45,0

45,0

38,0

38,0

309 ваг

поштові скриньки,

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 235,0,

у т.ч.

інші джерела – 235,0

15,0

15,0

-

-

76,0

76,0

76,0

76,0

68,0

68,0

469 скриньок

штемпелювальні

машини,

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2011

Загальний обсяг – 156,0,

у т.ч.

інші джерела – 156,0

52,0

52,0

-

-

52,0

52,0

52,0

52,0

-

-

6 машин

транспортери

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 2270,0,

у т.ч.

інші джерела – 2270,0

41,0

41,0

41,0

41,0

52,0

52,0

52,0

52,0

41,0

41,0

7 установок

Відкриття Інтернет-центрів

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг – 80,0,

у т.ч.

інші джерела –

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8 центрів

Підключення відділень зв’язку до корпоративної комунікаційної мережі

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2009

Загальний обсяг – 79,0,

у т.ч.

інші джерела –

79,0

20,0

20,0

59,0

59,0

-

-

-

-

-

-

265 відділень зв’язку

Створення автоматизованих робочих місць для пересилання міжнародних електронних переказів

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2010

Загальний обсяг – 210,0,

у т.ч.

інші джерела –

210,0

60,0

60,0

60,0

60,0

90,0

90,0

-

-

-

-

140 робочих місць

Упровадження контейнерних перевезень на внутрішньообласних маршрутах

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2011

Загальний обсяг – 318,0,

у т.ч.

інші джерела –

318,0

96,0

96,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

-

-

4 маршрути

Упровадження ІР-телефонії у центрах поштового зв’язку

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2009 – 2012

Загальний обсяг – 400,0,

у т.ч.

інші джерела –

400,0

-

-

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

160,0

160,0

5 центрів поштового зв’язку

Відкриття „Копі-центрів”

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2009 – 2010

Загальний обсяг – 180,0,

у т.ч.

інші джерела –

180,0

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

-

-

-

-

2 центри

Упровадження навігаційної системи контролю за рухом транспорту

Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”

2009 – 2010

Загальний обсяг – 150,0

у т.ч.

інші джерела –

150,0

-

-

32,0

32,0

50,0

50,0

68,0

68,0

-

-

34 комплекти

III. Забезпечен-ня таємниці листування та схоронності періодичних друкованих видань

Ремонт, заміна та придбання абонентських шаф у житлових будинках

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

місцевий бюджет

561057 скри-ньок

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

IV. Соціальна підтримка працівників поштового зв’язку

Забезпечення листонош службовими квартирами

Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

місцевий бюджет

43 квартири

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

Придбання для листонош:

проїзних квитків

Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації, рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг

у т.ч.

місцевий бюджет

6420 квитків

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

засобів захисту

Головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг

у т.ч.

місцевий бюджет

11464 засобів

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

V. Сприяння розвитку економіки підрозділів поштового зв’язку області

Забезпечення росту виплат пенсій через мережу об’єктів поштового зв’язку в умовах конкуренції з установами банків

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядну-вання, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

обласний бюджет,

місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,6 млн пенсіонерів

Проведення передплати на періодичні друковані видання переважно через мережу об’єктів поштового зв’язку

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури, рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

обласний бюджет,

місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5 млн екземплярів

Надання пільг щодо оплати патентів на реалізацію широкого спектру товарів народного споживання в усіх населених пунктах області

Головне управління промисловості та розвитку інфра-структури облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ДД УДППЗ „Укрпошта”

2008 – 2012

Загальний обсяг,

у т.ч.

обласний бюджет,

місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4035 патентів

Всього за Програмою:

Загальний обсяг,

у т.ч.

місцевий бюджет,

інші джерела – 25651,0

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

4535,0

3964,0

5678,0

5388,0

6086,0

Заступник голови обласної ради –

керуюча справами

К. ВІДЯКІНА


Паспорт Програми

1.

Назва: Програма розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області на 2008 – 2012 роки.

2.

Код Програми:

3.

Підстава для розроблення:

  • Закон України „Про поштовий зв’язок”;
  • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2238 „Про концепцію розвитку зв’язку України до 2010 року”.

4.

Регіональний замовник або координатор: головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

5.

Регіональні замовники-співвиконавці: райдержадміністрації, міськ (рай) виконкоми, Дніпропетровська дирекція УДППЗ „Укрпошта”.

6.

Мета: розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, розвиток нових послуг, покращення якості обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення ефективності роботи підрозділів дирекції.

7.

Початок: 2008 рік, закінчення: 2012 рік.

8.

Етапи виконання: один етап (2008 – 2012 роки).

9.

Орієнтовні загальні обсяги фінансування, у т. ч. видатки місцевого бюджету:

Найменування

показника

За роками виконання, тис. грн

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Усього

Місцевий бюджет

Обсяги фінансування визначаються при затвердженні бюджетів

Інші джерела

4535,0

3964,0

5678,0

5388,0

6086,0

25651,0

Усього

10.

Оцінка ефективності виконання Програми

Кількісні показники виконання Програми

Якісні показники виконання Програми

Найменування

показника

Одини-ця

виміру

За роками виконання

2008

2009

2010

2011

2012

Розширення мережі відділень зв’язку

в новобудовах

Од.

2

3

3

3

5

Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та поліпшення якості обслуговуван-ня

Ремонт відділень зв’язку

Од.

14

1

13

16

11

Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та

поліпшення якості обслу-говування

Розвиток мережі кіосків

Од.

7

2

1

1

Збереження існуючої мережі відділень пошто-вого зв’язку, розміщених в орендованих приміщеннях

Од.

490

490

490

490

490

Реконструкція приміщень центрів поштового зв’язку

Од.

1

1

1

Оснащення робочих місць автоматизова-ними комплексами (АРМ)

Од.

16

39

45

88

-

Поліпшення якості обслу-говування

Оснащення робочих місць реєстраторами розрахункових операцій

Од.

120

81

10

63

15

Установлення на робочих місцях електронних ваг

Од.

82

-

110

64

53

Оновлення технологічного транспорту

Од.

4

4

4

28

13

Відкриття Інтернет-центрів

Од.

2

2

2

1

-

Кількісні показники виконання Програми

Якісні показники виконання Програми

Найменування

показника

Одини-ця

виміру

За роками виконання

2008

2009

2010

2011

2012

Створення робочих місць для пересилання міжнародних електронних переказів

Од.

40

40

60

-

-

Відкриття „Копі-центрів”

Од.

-

1

1

-

-

Заміна абонентських шаф у житлових будинках

Од.

76650

76650

76650

76650

84493

Забезпечення схоронності поштових відправлень та таємниці листування, поліпшення якості обслу-говування

Забезпечення листонош:

Поліпшення умов праці, закріплення кадрів, покра-щення обслу-говування споживачів

проїзними квитками,

Кіль-кість квитків

1284

1284

1284

1284

1284

пристроями для відлякування собак,

Од.

2866

2866

2866

2866

2866

газовими балончиками,

Од.

2866

2866

2866

2866

2866

службовими квартирами

Од.

16

10

7

6

4

11.

Контроль за виконанням: постійна комісія обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою.

Заступник голови обласної ради –

керуюча справами

К. ВІДЯКІНА