Рішення обласної радиПро Програму термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області на 2015 – 2038 роки

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива”, Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р, рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI ,,Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії облради з питань екології та енергозбереження, з метою підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів комунального сектору шляхом зниження теплових витрат, обласна рада в и р і ш и л а:

Читати далі...

Додатки...