Рішення обласної радиПро регіональну Програму створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про страховий фонд документації України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320 „Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації” (зі змінами та доповненнями), ураховуючи звернення голови облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці, обласна рада в и р і ш и л а:

Читати далі...

Додатки...